Điều kiện kết hôn theo quy định mới nhất của pháp luật ?

Điều kiện kết hôn như thế nào theo quy định của pháp luật ? Các trường hợp hành vi kết hôn bị cấm theo pháp luật Việt Nam là gì ? 


Điều kiện kết hôn

Theo Điều 8, Luật Hôn nhân và gia đình, điều kiện kết hôn như sau:
1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Như vậy việc kết hôn chỉ được thừa nhận khi hai bên không cùng giới tính trong giấy khai sinh. Vậy hôn nhân đồng giới tại Việt Nam chưa được pháp luật công nhận.
>> Xem thêm: Người mất năng lực hành vi dân sự có được kết hôn

Các hành vi kết hôn bị cấm 

Điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 (Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình) của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các hành vi kết hôn bị cấm:
a) Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
b) Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
c) Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

Trên đây là tóm tắt quy định về điều kiện để được kết hôncác hành vi kết hôn bị cấm.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn

Leave a Comment