Điều kiện dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Cá nhân đủ điều kiện được phép dự thi thẩm định viên về giá theo Thông tư 46/2014/TT-BTC. Dưới đây là điều kiện dự thi thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay.

Đối tượng dự thi

Để được tham gia dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá, người đăng ký dự thi phải thuộc đối tượng được phép tham dự quy định tại Điều 3 Thông tư 46/2014/TT-BTC, bao gồm:

1. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện dự thi.

2. Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận có đủ điều kiện dự thi sát hạch.

Xem thêm: Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá theo quy định hiện nay

Thẩm định viên về giá hành nghề có quyền và nghĩa vụ nào?


Điều kiện dự thi

Theo như quy định trên thì các đối tượng dự thi thẩm định viên về giá đều phải đáp ứng các điều kiện nhất định. Thông tư 46/2014/TT-BTC quy định cụ thể về các điều kiện với từng đối tượng như sau:

Đối với công dân Việt Nam

Công dân Việt Nam đăng ký dự thi thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 46/2014/TT-BTC, bao gồm:

1. Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật do các tổ chức đào tạo hợp pháp ở Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.

3. Có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính từ ngày có bằng tốt nghiệp đại học đến ngày cuối của hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi theo chuyên ngành.

4. Có Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá còn thời hạn do cơ quan, tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp sau:

– Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học trong nước hoặc nước ngoài về chuyên ngành vật giá, thẩm định giá;

– Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành kinh tế, kinh tế – kỹ thuật, kỹ thuật, luật và đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành thẩm định giá.

5. Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và phí dự thi.

Đối với người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài

Người có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá của nước ngoài đăng ký dự thi sát hạch thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau:

1. Có năng lực hành vi dân sự, có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, khách quan và có ý thức chấp hành pháp luật.

2. Nộp đầy đủ hồ sơ dự thi sát hạch theo quy định của pháp luật.

3. Có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính (Hội đồng thi) xem xét, quyết định.

Xem thêm: Điều kiện để trở thành thẩm định viên về giá theo pháp luật hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment