Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân như sau:

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, theo đó:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm) lên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu đồng/tháng lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Trên đây là nội dung Pháp Luật Số cung cấp tới bạn đọc về Mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14. Nếu có thắc mắc liên hệ Pháp Luật Số để được giải đáp.

Leave a Comment