Đi làm lại khi chưa hết thời gian nghỉ sinh con

ĐI LÀM LẠI KHI CHƯA HẾT THỜI GIAN NGHỈ SINH CON

 Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư,

Tôi sinh con vào đầu tháng 3/2017. Tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng sức và chăm con nhỏ theo chế độ thai sản từ đó đến nay. Hiện nay, tôi đang muốn đi làm lại mà không muốn đợi hết thời gian 06 tháng theo quy định. Vì vậy, tôi muốn biết tôi đi làm sớm hơn như trên có được không và có được hưởng chế độ lương không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của anh/chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật BHXH 2014, Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Về việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con được quy định tại Điều 40 Luật BHXH 2014 như sau:

1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.

Việc lao động nữ đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản cũng được quy định tại khoản 4 Điều 157 Luật lao động 2012 như sau:

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.

Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Đối chiếu với trường hợp của chị:

Chị nghỉ sinh con theo chế độ thai sản từ đầu tháng 03/2017. Đến thời điểm hiện tại (tháng 6/2017) thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của chị chưa đủ 04 tháng.Vì vậy, tại thời điểm hiện nay (tháng 06/2017), chị không đủ điều kiện được đi làm lại.

Chị có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con khi đáp ứng đủ điều kiện sau đây:

– Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ thai sản ít nhất được 04 tháng. Trường hợp của chị, tính đến tháng 07/2017 chị đã nghỉ đủ 04 tháng.

– Việc đi làm trước hạn của chị phải có sự thỏa thuận và đồng ý của người sử dụng lao động;

– Việc đi làm lại của chị phải đảm bảo sức khỏe bản thân và sức khỏe hoàn thành công việc được giao.

Về chế độ lao động: Khi đi làm trước thời hạn nghỉ thai sản, chị  vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả.

Leave a Comment