Công nhận văn bằng tốt nghiệp do cơ sở nước ngoài cấp

Công nhận văn bằng tốt nghiệp nước ngoài phải làm như thế nào. Điều kiện, thủ tục và hồ sơ để được công nhận văn bằng tốt nghiệp.

Điều kiện được công nhận văn bằng

Văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận trong các trường hợp sau đây:

– Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định trong giấy phép; và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của Việt Nam; hoặc nước ngoài công nhận về chất lượng;

– Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên;

– Văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục phổ thông; trường trung cấp chuyên nghiệp; cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài mà các chương trình giáo dục đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục của nước đó công nhận hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó cho phép thành lập và được phép cấp bằng.

– Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức học từ xa chỉ được công nhận khi các chương trình giáo dục từ xa để cấp văn bằng đã được cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục công nhận và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.

– Văn bằng thuộc trường hợp quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận theo những quy định của Hiệp định về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc Điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc là thành viên. Người có văn bằng thuộc trường hợp này không phải làm thủ tục công nhận văn bằng theo quy định. 

Trình tự thủ tục thực hiện việc công nhận văn bằng

– Người có văn bằng; người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của người có văn bằng; có nguyện vọng đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải gửi hai bộ hồ sơ quy định; 

– Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (theo mẫu); nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì căn cứ vào dấu bưu điện để xác định ngày nhận hồ sơ.

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc; trên cơ sở quy định về tuyển sinh; chương trình đào tạo; hệ thống văn bằng của nước cấp văn bằng; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét xử lý hồ sơ để công nhận văn bằng phù hợp với một trong các loại văn bằng của Việt Nam quy định.

+ Trường hợp văn bằng đề nghị công nhận không phù hợp với một trong các loại văn bằng nước ta; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng; cung cấp thêm thông tin; công nhận giá trị thực tế của văn bằng trong hệ thống giáo dục của nước cấp bằng.

+ Trường hợp văn bằng không đủ điều kiện để được công nhận; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trả lời bằng văn bản cho người đề nghị công nhận văn bằng nêu rõ lý do không công nhận.

Hồ sơ thực hiện công nhận văn bằng

– Đơn đề nghị công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (theo mẫu);

– Một bản sao văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Một bản sao kết quả quá trình học tập tại cơ sở giáo dục nước ngoài kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hồ sơ minh chứng thời gian học ở nước ngoài; gồm một trong các tài liệu liên quan sau:

+ Xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại;

+ Xác nhận của cơ sở giáo dục nước ngoài nơi đã học tập;

+ Bản sao hợp lệ hộ chiếu có đóng dấu ngày xuất, nhập cảnh; minh chứng đã đăng kí vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh;

– Hồ sơ các tài liệu liên quan như: chứng chỉ ngoại ngữ; các văn bằng; chứng chỉ có liên quan. Trường hợp cần thiết phải thẩm định mức độ đáp ứng quy định về tuyển sinh chương trình đào tạo.

Hồ sơ phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa; không bị hủy hoại bởi các yếu tố thời tiết; khí hậu hoặc bất kỳ một lý do nào khác.

Thời hạn giải quyết

– 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là tư vấn của Pháp Luật Số về công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học do nước ngoài cấp. Ngoài ra, cá nhân có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ nếu thông tin sai sót. Để biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Hoặc like và theo dõi chúng tôi trên fanpage để được xem các bài tư vấn hay về pháp luật, cuộc sống và kinh doanh: Pháp Luật Số – Chìa Khoá Pháp Luật

Leave a Comment