Công chứng Văn bản ủy quyền như thế nào

Công chứng Văn bản ủy quyền

I – CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH:

  • Giấy tờ nhân thân của người ủy quyền:

+   Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân còn giá trị sử dụng;

+   Sổ hộ khẩu.

  • Giấy tờ nhân thân của người được ủy quyền:

+   Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Căn cước công dân còn giá trị sử dụng;

+   Sổ hộ khẩu.

  • Giấy tờ có liên quan đến nội dung ủy quyền: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hợp đồng mua bán căn hộ chung cư; sổ tiết kiệm; Đăng ký xe; Giấy triệu tập của Toà án hoặc các giấy tờ có liên quan khác…

Xem thêm: Quy định về giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

II –  TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

  • Bước 1: Người yêu cầu công chứng xuất trình các giấy tờ nêu trên cho Công chứng viên và nêu rõ nội dung cần uỷ quyền.
  • Bước 2:

–    Nếu người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo văn bản thì nộp văn bản đó cho Công chứng viên. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản. Nếu văn bản đạt yêu cầu thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký. Trường hợp văn bản không đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ bổ sung, sửa đổi. Khi đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hẹn thời gian ký Văn bản.

–    Trường hợp người yêu cầu công chứng chưa soạn thảo văn bản, Công chứng viên soạn thảo văn bản và hẹn thời gian ký.

  • Bước 3: Người yêu cầu công chứng đọc Văn bản uỷ quyền, nghe Công chứng viên giải thích quy định của pháp luật liên quan đến ủy quyền. Khi đồng ý với nội dung thì ký vào văn bản trước mặt Công chứng viên.
  • Bước 4: Công chứng viên ký công chứng Văn bản uỷ quyền.
  • Bước 5: Người yêu cầu công chứng nộp lệ phí và đóng dấu của cơ quan Công chứng.

III – KÝ NGOÀI TRỤ SỞ

Nếu người yêu cầu công chứng có yêu cầu ký ngoài trụ sở Phòng Công chứng thì ghi vào phiếu yêu cầu công chứng nêu rõ: lý do, địa điểm, thời gian để Công chứng viên sắp xếp giải quyết.

IV – THỦ TỤC SAU CÔNG CHỨNG

  • Người được ủy quyền xuất trình cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để thực hiện công việc theo nội dung được ủy quyền.
  • Trường hợp Bên nhận ủy quyền chưa ký vào Hợp đồng ủy quyền, Bên nhận ủy quyền cần mang văn bản tới cơ quan công chứng để thực hiện công chứng việc nhận ủy quyền (ủy quyền nối).

Xem thêm: Hỏi đáp vấn đề ủy quyền

Trên đây là thủ tục công chứng Văn bản ủy quyền Pháp Luật Số gửi đến bạn đọc. Nếu có trình tự, thủ tục nào mà Bạn đọc chưa hiểu rõ cần giải đáp hãy liên hệ với Pháp Luật Số theo thông tin trên Website để được hướng dẫn cụ thể.

Leave a Comment