Công chứng Hợp đồng cho thuê Tài sản

Công chứng Hợp đồng cho thuê Tài sản I – CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH: Giấy tờ Bên cho thuê Giấy tờ nhân thân Đối với cá nhân –  Chứng minh nhân dân