Có giới hạn số lần được hưởng chế độ thai sản

CÓ GIỚI HẠN SỐ LẦN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

 Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư,

Tôi đi làm và tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ từ năm 2012 đến nay. Đầu năm 2013, tôi sinh cháu thứ nhất và đã được hưởng đầy đủ chế độ thai sản theo quy định. Hiện nay, tôi đang mang thai cháu thứ hai và dự kiến sẽ sinh vào đầu năm 2018. Tôi không biết khi mang thai và sinh cháu thứ hai tôi có được hưởng chế độ thai sản nữa không?

Luật sư tư vấn:

Công ty TNHH Tư vấn Pháp Luật Số Việt Nam cảm ơn chị đã tin tưởng khi gửi câu hỏi đến Pháp Luật Số. Với thắc mắc của anh/chị, Luật sư Phạm Hồng Phúc tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản đối được quy định như sau:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này..

Đối chiếu với trường hợp của chị:

Chị tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đang mang thai và dự kiến sinh con vào đầu năm 2018 nên chị thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản.

Tính đến thời điểm sinh con, chị chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 luật BHXH 2014 dẫn chiếu ở trên là được hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, Chị đóng BHXH đầy đủ và đủ điều kiện thì được hưởng chế độ thai sản không giới hạn số lần được hưởng

 

Leave a Comment