Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm của học sinh trường giáo dưỡng

Trong quá trình học tập, lao động tại trường giáo dưỡng, học sinh có thể được khen thưởng hoặc bị xử phạt theo quy định. Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm của học sinh trường giáo dưỡng được quy định như sau:

Chế độ khen thưởng

Học sinh đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng có thành tích trong rèn luyện nhân cách, học tập, lao động, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy trường giáo dưỡng hoặc lập công thì được khen thưởng bằng các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 02/2014/NĐ-CP. Bao gồm:

Biểu dương;

Được tham quan hoặc giao lưu với các trường giáo dưỡng khác do trường giáo dưỡng tổ chức;

Được tặng giấy khen kèm theo thưởng tiền hoặc hiện vật;

Được thưởng năm ngày về thăm gia đình, không kể thời gian đi đường và một khoản tiền để ăn đường, mua vé tàu, xe đi, về. Trường hợp hết thời gian thưởng mà học sinh cố tình không trở lại trường giáo dưỡng thì bị áp dụng biện pháp áp giải; nếu bỏ trốn thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng ra quyết định truy tìm;

– Được đề nghị xem xét giảm hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng.

Xem thêm: Áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Trình tự đưa người vào trường giáo dưỡng theo quy định hiện hành


Chế độ xử lý vi phạm

Học sinh đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, nếu vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy trường giáo dưỡng, chây lười lao động, học tập, không tự giác rèn luyện nhân cách, chống lại người thi hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh việc chấp hành hoặc trốn khỏi trường giáo dưỡng hoặc có hành vi vi phạm khác thì bị xử phạt.

Mức độ xử lý được xác định tùy theo tính chất mà có thể bị xử lý vi phạm hành chính, bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hiệu trưởng trường giáo dưỡng có thẩm quyền xét và quyết định kỷ luật học sinh vi phạm bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách ly với học sinh khác trong thời hạn tối đa 5 ngày.

Xem thêm: Chế độ lao động áp dụng đối với học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ ăn và ở cho học sinh trường giáo dưỡng theo quy định hiện nay

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Chế độ khen thưởng và xử lý vi phạm của học sinh trường giáo dưỡng” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment