Cấp lại và cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài

Trường hợp nào phải cấp lại và cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài? Hồ sơ, trình tự cấp lại, cấp đổi thẻ được tiến hành ra sao?

Cấp đổi thẻ thường trú

Theo quy định của phá luật hiện này thì thẻ thường trú do Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp. Và định kỳ 10 năm một lần, người nước ngoài thường trú phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ.

Hồ sơ đề nghị đổi thẻ thường trú bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014:

– Tờ khai đề nghị cấp đổi thẻ thường trú;

– Thẻ thường trú;

– Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên thì người nước ngoài mang nộp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp lại thẻ.

Xem thêm: Điều kiện xét cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Sự khác biệt giữa thường trú, tạm trú và lưu trú như thế nào?


Cấp lại thẻ thường trú

Trường hợp thẻ thường trú bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong thẻ, người nước ngoài thường trú phải làm thủ tục cấp lại thẻ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ thường trú bao gồm các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014:

– Tờ khai đề nghị cấp lại thẻ thường trú;

– Thẻ thường trú, trường hợp thẻ thường trú bị mất phải có đơn báo mất;

– Bản sao hộ chiếu có chứng thực, trừ trường hợp người không quốc tịch;

– Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi ghi trong thẻ thường trú.

Hồ sơ sau khi được chuẩn bị đầy đủ theo quy định trên thì mang nộp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thường trú.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người nước ngoài thường trú cấp lại thẻ.

Xem thêm: Trình tự giải quyết xét cho thường trú đối với người nước ngoài

Thủ tục giải quyết thường trú đối với người không quốc tịch

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Cấp lại và cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment