Cảng cạn là gì? Chức năng của cảng cạn như nào?

Nhà nước phát triển hệ thống cảng cạn nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội, giao thông vận tải, an ninh quốc gia. Cảng cạn là gì? Chức năng của cảng cạn như nào?

Khái niệm

Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Chức năng cảng cạn

– Nhận và gửi hàng hóa được vận chuyển bằng con-ten-nơ.

– Đóng hàng hóa vào và dỡ hàng hóa ra khỏi con-ten-nơ.

– Tập kết con-ten-nơ để vận chuyển đến cảng biển và các nơi khác theo quy định của pháp luật.

– Kiểm tra và hoàn tất thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Gom và chia hàng hóa lẻ đối với hàng hóa có nhiều chủ trong cùng con-ten-nơ.

– Tạm chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và con-ten-nơ.

– Sửa chữa và bảo dưỡng con-ten-nơ.

Tiêu chí xác định cảng cạn

– Phải phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn đã được phê duyệt.

– Gắn với các hành lang vận tải chính, kết nối tới cảng biển phục vụ phát triển kinh tế vùng.

– Phải có ít nhất hai phương thức vận tải để tạo điều kiện tổ chức vận tải đa phương thức hoặc kết nối trực tiếp với một phương thức vận tải có năng lực cao.

– Bảo đảm đủ diện tích để bố trí nơi làm việc cho các cơ quan, tổ chức hữu quan và đủ quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài; có diện tích tối thiểu 05 ha đối với các cảng cạn hình thành mới.

– Bảo đảm yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm: Cảng biển là gì? Tiêu chí xác định cảng biển như nào?

Kết cấu hạ tầng cảng cạn

– Kết cấu hạ tầng cảng cạn là cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với cảng cạn để thực hiện các chức năng của cảng cạn.

– Các công trình chủ yếu thuộc kết cấu hạ tầng cảng cạn, gồm:

+ Hệ thống kho, bãi hàng hóa;

+ Các hạng mục công trình đảm bảo an ninh, trật tự tại cảng cạn và kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện vào, rời cảng cạn, như: Cng, tường rào, thiết bị soi, chiếu, trang thiết bị giám sát, kiểm soát, thanh tra và lưu giữ của hải quan; cơ sở vật chất kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý, chất thải;

+ Bãi đỗ xe cho các phương tiện vận tải, trang thiết bị bc xếp hàng hóa và các phương tiện khác hoạt động tại cảng cạn;

+ Đường giao thông nội bộ và giao thông kết nối với hệ thống giao thông vận tải ngoài khu vực cảng cạn;

+ Khu văn phòng bao gồm nhà điều hành, văn phòng làm việc cho các cơ quan liên quan như hải quan, kiểm dịch cùng cơ sở hạ tầng khác, như: Hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước, thông tin liên lạc.

– Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Các dịch vụ tại cảng cạn

Dịch vụ cảng cạn bao gồm các loại hình sau:

– Các dịch vụ hỗ trợ vận tải:

+ Dịch vụ bốc xếp, bao gồm bốc xếp con-ten-nơ và bốc xếp hàng hóa.

+ Dịch vụ lưu kho, lưu bãi;

+ Dịch vụ đại lý vận tải;

+ Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan;

+ Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa;

+ Dịch vụ gia cố, sửa chữa, vệ sinh con-ten-nơ;

– Các dịch vụ vận tải.

– Các dịch vụ gia tăng giá trị hàng hóa: Đóng gói, phân chia, đóng gói lại, phân loại, dán nhãn, gia công, lắp ráp, kiểm định và các dịch vụ giá trị gia tăng khác.

– Các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền công bố mở, tạm dừng, đóng cảng cạn

– Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố mở, tạm dừng và đóng cảng cạn.

– Các cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, kiểm dịch, hải quan, thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại cảng cạn theo quy định của pháp luật.

– Cơ quan quản lý nhà nước hoạt động thường xuyên tại cảng cạn được đặt trụ sở làm việc trong cảng cạn. Doanh nghiệp cảng cạn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

>> Xem thêm: Quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển

Trên đây là quy định của pháp luật về cảng cạn. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Leave a Comment