Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật BHXH 2014

Sau 1/1/2016, Luật BHXH năm 2014 chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới về chế độ hưởng lương hưu, đặc biệt nhất là cách tính lương hưu mới tương đối phức tạp hơn so với theo luật BHXH cũ năm 2006. Cụ thể:

1.Thời gian đóng BHXH tối đa để được hưởng lương hưu và mức hưởng.

Theo luật BHXH 2014, đối với lao động nữ, từ 1/1/2018, nếu người lao động đóng 15 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, từ năm thứ 16 trở đi thì được cộng thêm 2% mỗi năm.

Dựa vào công thức trên thì lao động nữ muốn được hưởng lương hưu ở mức tối đa bằng 75% phải mất 30 năm đóng BHXH. Đối với lao động nam, theo luật BHXH 2006, đóng đủ 15 năm BHXH là được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, nhưng theo luật BHXH 2014 thì từ 1/1/2018 quy định để được hưởng mức 45% thì người lao động phải đóng đủ 16 năm, tăng dần đến năm 2022 là 20 năm. Như vậy, lao động nam phải đóng bảo hiểm 35 năm mới được hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75%. Tóm lại, thời gian đóng BHXH sẽ tăng thêm 5 năm so với thời gian 30 và 25 năm tương ứng đối với nam và nữ của luật BHXH 2006.

2.Tăng giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi.

Luật BHXH 2014 quy định tăng tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi từ 1% lên 2 % cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Cho nên, từ năm 2016 người lao động nghỉ hưu trước tuổi sẽ phải chịu tổn thất về lương hưu hơn nhiều so với việc về hưu từ trước 2016. Quy định mới này của pháp luật nhằm hạn chế hơn tình trạng người lao động muốn về hưu sớm, trong khi vẫn có khả năng cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Bên cạnh đó, vì kéo dài thời gian đóng BHXH dẫn đến sẽ có nhiều người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng lại chưa đủ thời gian đóng bảo hiểm tối đa. Trong trường hợp này thì Nhà nước có quy định cho phép người lao động có thể đóng bảo hiểm theo hình thức tự nguyện để được hưởng mức lương hưu tối đa 75% mức bình quân lương tháng đóng bảo hiểm.

Trên đây là các quy định mới và nổi bật về hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2014. Với những quy định mới như vậy, người lao động sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều xung quanh mốc thời gian trước và sau ngày 1/1/2018. Chính vì vậy người lao động cần hiểu rõ quy định của pháp luật về BHXH để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân

Leave a Comment