Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không?

Lệ phí môn bài đối với đối tượng kinh doanh là cá nhân và hộ gia đình như thế nào? Quy định pháp luật về lệ phí môn bài đối các đối tượng này.

Lệ phí môn bài là gì

Khái niệm thuế môn bài xuất phát từ Pháp và ngày nay được phổ biến trên thế giới. Đây là một loại thuế trực thu và thương là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài thường là cố định và được thu hằng năm. Tại Việt Nam, bắt đầu từ ngày 01/01/2017, “Thuế môn bài” đã được thay thế bằng “Lệ phí môn bài“Tuy nhiên, về bản chất, hai khái niệm này không có nhiều khác biệt.

>> Xem thêm: Thuế môn bài hay lệ phí môn bài

Nhóm cá nhân, hộ gia đình nào phải đóng lệ phí môn bài

Điều 3 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài và điều 3 Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài có quy định về các trường hợp cá nhân, hộ gia đình kinh doanh được miễn lệ phí này, bao gồm:

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu hằng năm được xác định là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định. Nhóm đối tượng này bao gồm cả: cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và nuôi trồng nghề cá.

Như vậy, ngoài các nhóm đối tượng trên, các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khi hoạt động sản xuất kinh doanh bắt buộc phải nộp lệ phí môn bài.

Xem thêm: Hộ gia đình là gì

Mức lệ phí môn bài của cá nhân, hộ gia đình kinh doanh

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh thì mức thu lệ phí này sẽ được xác định dựa vào doanh thu hằng năm. Theo đó:

Mức doanh thu hằng năm Mức thu lệ phí môn bài 
Trên 500 triệu đồng 1.000.000 đồng
Trên 300 – 500 triệu đồng 500.000 đồng
Trên 100 – 300 triệu đồng 300.000 đồng
Từ 100 triệu đồng trở xuống Không phải nộp

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh nếu mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm (từ 01/07 hằng năm) thì nộp 50% mức lệ phí cả năm.

Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được quy định không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm, không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình quy định tại nếu có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Kê khai và nộp lệ phí môn bài

Theo quy định của pháp luật, trình tự khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

Kê khai lệ phí môn bài

  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm hoạt động.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản. Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.
  • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

Nộp lệ phí môn bài

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 hằng năm. Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là tư vấn của Pháp Luật Số về việc Cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài không. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp, hãy liên hệ Pháp Luật Số để được tư vấn một cách chính xác nhất.

Leave a Comment