Bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định hiện nay

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ tài chính xây dựng gồm nhiều bộ phận khác nhau. Theo quy định của pháp luật hiện này thì các bộ phận cấu thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá bao gồm:

Cơ sở dữ liệu về giá của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Tài chính là đầu mối kết nối cơ sở dữ liệu về giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, bao gồm các cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 142/2015/TT-BTC:

Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá thuộc thẩm quyền địa phương.

Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường (nếu có).

Cơ sở dữ liệu về giá do các cơ quan thuộc lĩnh vực hải quan, thuế, quản lý công sản trên địa bàn xây dựng, kết nối với cơ sở dữ liệu về giá của Sở Tài chính.

Cơ sở dữ liệu về giá do các Sở quản lý ngành, lĩnh vực và Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia cung cấp, cập nhật thông tin.

– Cơ sở dữ liệu liên quan về giá khác (nếu có) do Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự xây dựng.

Xem thêm: Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Nội dung của Cơ sở dữ liệu về giá theo quy định hiện nay


Cơ sở dữ liệu về giá của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính xây dựng các bộ phận cuả Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 142/2015/TT-BTC như sau:

Cơ sở dữ liệu về giá hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá thị trường (nếu có) do Cục Quản lý giá quản lý.

Cơ sở dữ liệu về giá do Trung tâm Dữ liệu quốc gia và dịch vụ về giá (thuộc Cục Quản lý giá) xây dựng, quản lý theo nội dung cơ sở dữ liệu;

Cơ sở dữ liệu về giá trong lĩnh vực hải quan do cơ quan hải quan xây dựng, quản lý;

Cơ sở dữ liệu về giá tính thuế tài nguyên do cơ quan thuế xây dựng, quản lý;

– Cơ sở dữ liệu về giá tài sản nhà nước do cơ quan quản lý công sản xây dựng, quản lý;

Cơ sở dữ liệu liên quan về giá khác (nếu có).


Cơ sở dữ liệu về giá (nếu có) do một số tổ chức, cá nhân xây dựng

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá còn bao gồm Cơ sở dữ liệu về giá (nếu có) của các tổ chức, cá nhân tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư 142/2015/TT-BTC xây dựng, kết nối vào. Bao gồm:

Hiệp hội ngành hàng

Bao gồm:

– Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

– Hiệp hội kinh doanh Xăng dầu Việt Nam;

– Hiệp hội Thép Việt Nam;

– Hiệp hội Xi măng Việt Nam;

– Hiệp hội Mía đường Việt Nam;

– Hiệp hội Phân bón Việt Nam;

– Hiệp hội gas Việt Nam;

– Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam;

– Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;

– Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam;

– Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;

– Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam;

– Hiệp hội, ngành hàng khác có liên quan.

Hội

Bao gồm:

– Hội Thẩm định giá Việt Nam.

– Hội khác (nếu có).

Hệ thống ch, siêu thị, trung tâm thương mại

Bao gồm:

– Big C;

– Metro;

– Lotte Mart;

– Intimex;

– Vinmart;

– Parkson Plaza;

– Trung tâm mua sắm Robins;

– Fivimart;

– Co-opMart;

– Aeon;

– Maximark;

– Chợ Bình Điền, Thủ Đức, Hooc môn – Thành phố Hồ Chí Minh;

– Chợ khác (nếu có).

Tập đoàn, Tổng công ty

Bao gồm:

– Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

– Tập đoàn Công nghiệp Than  Khoáng sản Việt Nam;

– Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

– Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

– Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam;

– Tổng Công ty Thép Việt Nam;

– Tổng Công ty Giấy Việt Nam;

– Các Tập đoàn, Tng công ty khác có liên quan.

Doanh nghip thẩm đnh giá

Thẩm định giá là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

Doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định được phép kinh doanh thẩm định giá.

Xem thêm: Khái niệm và nguyên tắc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi về “Bộ phận nào cấu thành nên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá?” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment