Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Trong một số trường hợp, chủ thể có thẩm quyền được phép áp dụng các biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên. Bao gồm: nhắc nhở và quản lý tại gia đình.

Biện pháp nhắc nhở

Điều 139 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 15 Nghị định 81/2013/NĐ-CP có quy định cụ thể về biện pháp nhắc nhở như sau:

Về khái niệm

Biện pháp nhắc nhở là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng thay thế cho hình thức xử phạt cảnh cáo đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính để người chưa thành niên nhận thức được những vi phạm của mình.

Về đối tượng và điều kiện áp dụng 

Biện pháp này được áp dụng đối với các đối tượng sau:

– Người chưa thành niên từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi họ tự nguyện khai báo, thừa nhận và thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

– Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi vi phạm hành chính quy định bị phạt cảnh cáo và người chưa thành niên tự nguyện khai báo, thừa nhận về hành vi vi phạm, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.

Xem thêm: Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên


Biện pháp quản lý tại gia đình

Việc quản lý tại gia đình được áp dụng đối với người chưa thành niên khi đáp ứng điều kiện tại Điều 140 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. Cụ thể:

Về đối tượng, điều kiện áp dụng

Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. khi có đủ các điều kiện sau:

– Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

– Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này;

– Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình.

Về thời hạn áp dụng

Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. 

Trong thời gian quản lý tại gia đình, nếu người chưa thành niên tiếp tục vi phạm pháp luật thì nChủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn.

Leave a Comment