Biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập

Biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập được áp dụng với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 166/2013/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Đối tượng bị áp dụng 

Biện pháp này được áp dụng đối với một số đối tượng được quy định tại Điều 8 Nghị định 166/2013/NĐ-CP, bao gồm:

– Cá nhân bị cưỡng chế là cán bộ, công chức hoặc cá nhân đang làm việc được hưởng tiền lương hoặc thu nhập tại một cơ quan, đơn vị, tổ chức.

– Cá nhân bị cưỡng chế đang được hưởng bảo hiểm xã hội.

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính


Tỷ lệ khấu trừ 

Việc khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có thể tiến hành nhiều lần, tỷ lệ như sau:

– Đối với tiền lương, bảo hiểm xã hội tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 30% tổng số tiền lương, bảo hiểm xã hội được hưởng.

– Đối với những khoản thu nhập khác, tỷ lệ khấu trừ mỗi lần không quá 50% tổng số thu nhập.


Trình tự áp dụng biện pháp cưỡng chế

Việc áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Xác minh thông tin về tiền lương và thu nhập

Trước khi đưa ra quyết định cưỡng chế, người có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức xác minh thông tin về tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội được hưởng của cá nhân bị cưỡng chế để làm căn cứ ra quyết định cưỡng chế.

Cá nhân bị cưỡng chế; tổ chức, cá nhân đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập và các tổ chức, cá nhân liên quan phải cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập, mức bảo hiểm xã hội của cá nhân bị cưỡng chế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp.

Bước 2: Ra quyết định cưỡng chế 

Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân bao gồm những nội dung sau:

– Số quyết định;

– Ngày, tháng, năm ra quyết định;

– Căn cứ ra quyết định;

– Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của người ra quyết định;

– Họ tên, địa chỉ của cá nhân bị cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập;

– Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị cưỡng chế;

– Số tiền bị khấu trừ;

– Lý do khấu trừ;

– Tên, địa chỉ của Kho bạc Nhà nước nhận tiền;

– Phương thức chuyển số tiền bị khấu trừ đến Kho bạc;

– Thời gian thi hành;

– Chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định.

Bước 3: Thi hành quyết định

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quyết định cưỡng chế của cơ quan có thẩm quyền.

♦ Trường hợp chưa khấu trừ đủ số tiền theo quyết định cưỡng chế mà cá nhân bị cưỡng chế đã chấm dứt hợp đồng có hưởng lương hoặc thu nhập thì cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế biết.

♦ Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động đang quản lý tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân bị áp dụng biện pháp khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập cố tình không thực hiện quyết định cưỡng chế khấu trừ của cơ quan có thẩm quyền thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Leave a Comment