Áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiên ma túy có thể bị áp dụng biện pháp đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nghị định 02/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về vấn đề này như sau:

Về khái niệm

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 bên cạnh việc quy định các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính như cảnh cáo, phạt tiền,…còn quy định thêm các biện pháp xử lý vi phạm hành chính. Trong đó có biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với người nghiện ma túy thuộc đối tượng quy định để chữa bệnh, lao động, học văn hóa, học nghề dưới sự quản lý của cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Thời hạn áp dụng: từ 12 tháng đến 24 tháng.

Xem thêm: Quy định về chế độ lao động của trại viên tại cơ sở giáo dục bắt buộc

Chế độ sinh hoạt đối với trại viên trong cơ sở giáo dục bắt buộc


Về đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng biện pháp này bao gồm:

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.

2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.

Xem thêm: Quy định về chế độ khám chữa bệnh cho học sinh trường giáo dưỡng

Chế độ lao động áp dụng đối với học sinh trường giáo dưỡng


Trường hợp không áp dụng

Không áp dụng biện pháp này đối với các trường hợp sau đây:

1. Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;

2. Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;

3. Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.

Xem thêm: Chế độ ăn và ở cho học sinh trường giáo dưỡng theo quy định hiện nay

Trình tự đưa người vào trường giáo dưỡng theo quy định hiện hành

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Leave a Comment